Kur’an kavramları: millet

24.02.2021
Kur’an kavramları: millet

“Melle” fiili, ‘elbiseyi teğellemek, değiştirmek’; “emelle” fiili ise ‘yazdırmak’ anlamına gelir (John Penrice, Kur’an Sözlüğü).

Bu fiil, Kur’an’da sadece bir ayette üç kere geçmektedir (Bakara/282).
“Millet” (kavramı da), “dîn” (kavramı) gibi; yüce Allah’ın, Peygamberler’i aracılığıyla kulları için koyduğu kurallardır. İnsanlar bu kurallara uyarak O’nun rızasını kazanırlar (Râğıb, Mufredât).

“Dîn” kavramı, Kur’an’da hem Allah’a hem de kullara isnat edildiği halde (3/83; 12/76); “millet” kavramı sadece kullara isnat edilmiştir.
“Millet”; ‘şerîat’, ‘dîn’, ‘sünnet’, ‘tarîkat’ anlamlarına gelmektedir (İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab).

İBN MANZUR

İbn Manzûr’un verdiği bu bilgiye göre, “millet” kavramında ‘uygulama, hayat tarzı’ anlamı öne çıkmaktadır.

Kur’an, kafirlerin, Peygamberler’i ve müminleri kendi milletlerine/hayat tarzlarına uymaya zorladıklarını; eğer müminler onların milletlerine/hayat tarzlarına uymazlar ise, onları ülkelerinden sürmekle tehdit ettiklerini bildirmektedir:

  • Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri şöyle dediler: “Ey Şuayb! Ya bizim milletimize dönersiniz/hayat tarzımızı benimsersiniz ya da seni ve sana iman edenleri yurdumuzdan süreriz.”
  • Şuayb onlara şöyle cevap verdi: “Biz ondan nefret etsek de mi?! Allah bizi ondan kurtardıktan sonra sizin milletinize dönecek/hayat tarzınızı benimseyecek olursak, Allah’a iftira etmiş oluruz. Bizim ona dönmemiz aslâ mümkün değildir…” (A’raf/88-89).

Yazan: Şeref Aziz TAHA

https://alimsozluk.com/2019/10/15/islamci-sosyolog-ali-seriati-ve-sosyolojik-dusuncesi/
https://alimsozluk.com/2020/10/20/hasan-el-benna-1906-1949-2/

You cannot copy content of this page