Polislerde Eş Durumu Ataması, Eşlerin ikisinin Polis Olması, Eş Durumu Hakkında Tüm Detaylar

Polis eş durumu tayin yönetmeliği nedir?

Polislerin atama dönemi her yıl Mayıs ve Haziran ayında yapılmaktadır. İlk atama döneminde eş tayini yapılabilir. Mazeretli atama döneminde, Şubat ve Eylül aylarında atama talep edilebilmektedir. Zaman dışı atama kapsamında eş tayin atamaları için başvuru yapılabilmektedir.

Eş durumundan yapılacak olan atamalarda personel eşinin yanına hangi durumlarda gidebilir?

Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin “Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme” başlıklı 38. maddesinde; Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir. Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.” hükmü doğrultusunda başvuruda bulunan personelin durumları değerlendirilmektedir.

Polislerde eş durumu atamaları için çiftin resmi olarak evli olması gerekmektedir. Evli olarak polislik görevine başlayan polislerde, bir kereye mahsus olmak üzere eşin görev yaptığı bölgeye atama imkanı verilmektedir. Şayet eş, polis eşin bulunduğu yere gitmek istemezse yapılan kura sonucunda çıkan yere eşi ile beraber gitmeyi tayin edebilir. Bu sayede polisler aynı bölgede görev alabilir.
Polis Eş Durumu Tayini için Gerekli Belgeler Nelerdir?
Polislerin eş durumu sebebiyle tayin talep etmesi durumunda belgeleri eksiksiz olarak tamamlaması gerekmektedir.

Buna göre gerekli belgeler ise:

Eşlerin beraber çalıştıkları kurumdan alınacak görev yeri belgesi talep edilmektedir.
Vatandaşların bağlı oldukları vergi dairesinden ya da meslek kuruluşlarından belge alması gerekmektedir.
360 günlük sigortalılık süresi kapsamında 5510 sayılı olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin uygun olması gerekmektedir.


Polis Eş Durumu Tayini Kaç Günde Belli Olur?
Polis eş durumu tayini atama dönemlerine göre değişmektedir. Mazeret atamalarının sonuçlarının yaklaşık olarak bir ay içinde açıklanması beklenmektedir. Fakat tayinlerin yoğun olması ya da planlamada meydana gelen aksaklıklar sebebiyle atama süreci 2 ay sonra da açıklanabilir. Bazı durumlarda eş durumundan tayin dilekçesi alınır alınmaz, tayin işlemleri gerçekleşebilmektedir.

Polis eş durumu tayini için gerekli belgeler

Eşlerin beraber çalıştıkları kurumdan alınacak olan görev yeri belgesi, Bağlı oldukları vergi dairesinden veya meslek kuruluşundan belge alması gerekmektedir.

360 günlük sigortalılık süresi kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince, geçen hizmet sürelerinin uygun olması gerekmektedir.

Polis eş durumu tayini kaç günde belli olur? Polis eş durumu tayini atama dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Tayinlerin yoğun olması durumunda atama süreci 2 ay sonra da açıklanabilir. Bazı durumlarda ise tayin dilekçesi alınır alınmaz, atama gerçekleşebilmektedir.

Polis eş durumu özel sektör nasıl olur? Eşi özel sektörde çalışan polislerin eş durumundan tayin isteme hakkı yoktur. Eşi SSK ya da Bağkur’lu olan polislerin de tayin hakkı bulunmaz. Ancak polis memurunun ilk atamasından sonra, eş durumu mazerete gösterilerek tek seferlik tayin talep edilebilmektedir. Memurların aynı yerde çalışması ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar olması durumunda atamalar direkt olarak yapılır. Unvanı daha yüksek olan eşin yanına atama yapılabilmektedir.

Polis eş durumu tayin dilekçesi nasıl hazırlanır? Dilekçede bulunması gereken bilgiler: Polisin unvanı, Aktif olarak görev yaptığı süre, Evlilik tarihi, Eşin görev yaptığı bölge, Eşin çalıştığı il ve kurum, Tayin talebi, TC kimlik numarası ve imzasının olması gerekmektedir.

Hemşire-polis eş durumu tayini nasıl olur?

Özel sektörde çalışan hemşirenin eş durumundan tayin talebinde bulunması söz konusu değildir. Talep yapabilmek için hemşirenin devlet hastanesinde görev alması gerekir. Buna göre eşleri emniyet çalışanı olmayan kişiler, kadronun müsait olması halinde hizmet süresini aksatmama koşulu ile tayin talep edebilmektedir.

Polis-öğretmen eş durumu tayini nasıl olur?

Polis öğretmen eş durumunda tayin için başvuru yapılabilir. Kadro uygun ise eşlerin aynı bölgede çalışması sağlanabilmektedir. Ayrıca öğretmenin devlete bağlı bir kurumda çalışıyor olması gerekmektedir.

Polis-Akademisyen eş durumu tayini nasıl olur?

Polis akademisyen eş durumunda tayin talebi yapılabilmektedir. Polisler, mazeretli olarak eşlerinin yanında görev yapma talebinde bulunabilirler.

Polis-asker eş tayini nasıl olur?

Asker ve polis evliliklerinde atamaların daha hızlı yapılması için çalışmalar başlatılmıştır. Uzman jandarma ve uzman erbaşlar da bu atama kolaylığından yararlanabilmektedir.

Polis tayini isteme şartları nelerdir? Personellerin nüfusa kayıtlı oldukları yere atama yapılmamaktadır. Ancak bayan polisler için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu il için bu kural geçerlidir. Personelin yeniden atanması için aradan en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Kadronun uygun olması durumunda, atamalar yapılmaktadır.

Mazeret atamaları kapsamında eş durumu ile atama tayini talep edilmektedir. Polisin eş ve çocuklarının durumlarına göre talep ettiği yere ataması yapılabilir. Personelin boşanması durumunda farklı bir yer için tayin talep edebilir. Bu mazereti kullanmak için boşanma ilamının sunulması gerekmektedir.

Kadın polis tayinleri nasıl olur? Kadın polis memurlarının ilk atamasının yapılmasından sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında tabi tutulmaktadır. Buna göre polislerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yeni mezun olan polislerin ilk atamaları 1. Bölgeye yapılır. Buna göre: Polis memurları atama dönemlerinde 7 tayin bölgesi seçmek zorundadır. Her polis memuru her bölgeden en az 1 tane tercih yapmak durumundadır. Tercih yapan polisler sonuçlarını 2-4 ay arasında öğrenmektedir. Tayini yapılan ancak eşi ile aynı bölgede olamayan polis memurları, beklemeden tekrar tayin başvurusu yapabilir.

Personel kendisi veya eşinin doğum yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu hangi illere atanabilir?

Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır. Devlet İstatistik Enstitüsünün vermiş olduğu rakamlara göre merkez nüfusu 1.000.000’u geçen, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya illerinden birinin nüfusuna kendisi kayıtlı ise bu illere atanabilir. Personel kendisinin doğum yeri, eşinin doğum yeri ve eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu yerlere ise nüfus kriteri ile bağlı olmaksızın atanabilir.

Adaylık süresi içinde atanabilir miyim?

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 11. maddesinde; “Emniyet teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli Emniyet Mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir. “ hükmü geçerlidir.

İl dışı Geçici Görevlendirmelerde Yol izni veya mehil müddeti kullanılabilir mi?

5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesi çerçevesinde il içerisindeki geçici görevlendirmeler Valilik Makamınca, İller arası geçici görevlendirmeler ise 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 177. maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 96. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda; geçici görevlendirilen personel aynı belediye sınırları içerisinde görevlendirilmiş ise atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde, İl Merkezinden İlçelere veya ilçelerden il merkezine geçici görevlendirilmiş ise atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren belli yol süresini izleyen iş günü içerisinde, (başka bir deyişle günümüzün ulaşım imkanları göz önüne alındığında bunun en fazla 24 saat olabileceği) göreve başlamaları gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın