Biz güzeliz, sen de güzelleş sözü kime ait?

22.02.2021
Biz güzeliz, sen de güzelleş sözü kime ait?

30 Eylül 1207 Tarihinde Belh’de dünyaya geldi. (Harezmşah Devleti – Bugünkü İran Topraklarını kapsar)

17 Aralık 1273 Tarihinde Konya’da vefat etti.

13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıftır.

“Biz güzeliz, sen de güzelleş”

Bu söz, Muhammed Celâleddîni Rumi‘ye (Mevlana‘ya) aittir.

You cannot copy content of this page