Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nedir, Ne iş Yapar ? Bilişim Suçları Nelerdir?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

21.Yüzyıl teknoloji çağında adındanda anlaşıldığı gibi Siber Suçlarla Mücade eden birimdir, sivil çalışır. Çalışma sistemi genelde 6 +1 şeklindedir ve gece gündüz çalışan vardiya sitemi nde olan bürolar mevcuttur, ilden ile çalışma sistemi değişebilir.
Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağli verileri ve/veya kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır.

Genel olarak şubenin görevleri:
1) Siber suçlarla mücadele etmek,
2) Siber suçlar konusunda toplumda farkındalık oluşturmak,
3) Siber suçlarla mücadelede uluslararası işbirliklerini artırmak,
4) Ülkemize yönelik siber suç tehditlerini değerlendirmek, gerekli analizler yapmak ve bu tehditlerle mücadele etmek,
5) Siber suçlarla mücadelede alanında uzman soruşturmacı ve adli bilişim personelleri yetiştirmek,
6) Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bu teknolojiyi kullanmak suretiyle siber suçlarla mücadele kapasitemizi artırmak.Siber suçlar, diğer bir deyişle bilişim suçları; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir.

Bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlar da bilişim suçları olarak tarif edilebilir. Bilişim sistemine müdahale; bazen sisteme fiziksel bir şekilde erişim imkanına sahip olunması yoluyla bazen de uzaktan internet üzerinden bağlanmak suretiyle mümkün olmaktadır.

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir? (TCK 243-245)

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenllemiştir.5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır.

Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),

Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),

Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu (TCK m.245/a).

Bu suçların cezaları belli olduğu gibi istpatlanmalari içinde teknik somut delillere ihtiyaç vardir, örneğin Bilişim sistemine girme suçunun ispatlanması açısından IP adresinin tespiti çok önemlidir. IP adresi, internet bağlanan her bilgisayara sistem tarafından ayrı ayrı verilen bir nevi kimliktir. İki tür IP adresi vardır.

Statik IP Adresi: Statik IP adresi, hangi cihaz veya sunucu için belirlenmişse, o cihaz veya sunucu için sabit kalan, değişmeyen internet adresidir.

Dinamik IP adresi Dinamik IP adresi, internete her bağlanıldığında değişen bir IP adresidir. IP adresleri sınırlı olduğundan internet servis sağlayıcıları, internete bağlanan kullanıcıya her seferinde ayrı bir IP adresi verir, kullanıcının internet bağlantısı kesildiğinde aynı IP adresi internete bağlanan başka bir kullanıcıya verilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın