Memuriyete engel suçlar nedir? nelerdir ?

Bu konu çok önemli bir konudur, Memuriyete engel suçlar kavramı, kişinin mahkum olduğu ceza miktarına bakılmaksızın suç vasfı nedeniyle memur olamamasını ifade eder. Suçun niteliği gereği memuriyet engeli olan hallerde, ceza mahkumiyetinin miktarı, yaptırımın hapis veya adli para cezası olması arasında hiçbir fark yoktur.

Halk arasında Yüz kızartıcı suçlar olarak da nitelenen memuriyete engel suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48/5’te sınırlı sayıda düzenlenmiş olup şunlardır:

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (TCK madde 309 ila madde 316 arasındaki tüm suçlar),
İhaleye fesat karıştırma,
Edimin ifasına fesat karıştırma,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Kaçakçılık suçları,
Hırsızlık Suçu,
Dolandırıcılık Suçu,
Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
Rüşvet Suçu,
İrtikap Suçu,
Zimmet Suçu,
Hileli İflas (TCK madde.161),
Tüm sahtecilik suçları, (Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu (TCK madde.197),

Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK madde 199),

Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK madde202)


Herhangi bir kişi memuriyete kabul edildikten sonra, bu suçları memuriyetten önce işlediği sonradan anlaşılırsa veya memurluk esnasında memuriyet engeli olarak kabul edilen bu suçlardan herhangi biriyle mahkum olursa memurluk görevine son verilir.

Memur, tüm memurluk süresi boyunca 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirlenen şartları taşımak zorundadır (657 sayılı Kanun m.98). Yukarıdaki suçlardan herhangi birinin işlenmesi halinde devlet memurluğu yapma şartları ortadan kalkmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın