John Berger Görme Biçimleri kitabında imgeler nedir?

21.02.2021
John Berger Görme Biçimleri kitabında imgeler nedir?

‘’Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk, konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.’’ der John Berger, Görme Biçimleri kitabında.

İmgelerin insanın bir yapısı olduğunu düşünür. Ona göre imgeler temelde aynı kalır, değişen ise ifade etme ve görme biçimidir.

İmge, canlandırdığı şeyden daha kalıcıdır.

You cannot copy content of this page