Emniyet Personelin Atanamayacağı Yerler Nerelerdir?

Emniyet Personelin Atanamayacağı Yerler Nerelerdir?

Emniyet Hizmetleri sınıfına mensupların atanamayacağı yerler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nce belirlenmiştir. Bu konu hakkında, 4 Haziran 1937 tarihli, 3201 sayılı Kanun’a ve 6 Ağustos 1992 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nca Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar bellidir.Söz konusu Kanun’un 7. Maddesi’ne (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) göre;-Emniyet Hizmetleri çalışanlarının, nüfusa kayıtlı oldukları yere ataması yapılamaz. Kadın çalışanlar için ise evlilik öncesi nüfusa kayıtlı oldukları yer değerlendirmeye alınmaktadır. Yani kadınlar için ailesinin kütüğüne bağlı yerler, atamaya kapalıdır. Buradan da “eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu yere ataması yapılabilir” sonucuna varılabilir.

-Nüfusa kayıtlı olunan yer konusunda Büyükşehir Belediyeleri istisnadır. Yani kişi, örneğin Mersin’in merkez Toroslar ilçesine kayıtlı ise oraya tayin edilebilir. Fakat taşra ilçesine, örneğin Anamur’a bağlıysa oraya yine tayin talebinde bulunamaz.

– Şayet çalışan bir ile teklifle alındıysa oraya yeniden dönüşü için 5 yıl geçmesi gerekir. Bunun dışında o yere dönüşüne engel durumunun olmadığı konusunda, atamasının yapılacağı ildeki Vali ya da personelin bağlı olduğu Genel Müdürlük’teki amirlerinin olur vermesi lazım.

– Yukarıdaki durumları 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre istisna kılacak kişiler ise şunlardır:

1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2- Görev esnasında malul olan idari polisler ve eşleri.

3-30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e göre, özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.

4- ) Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malullüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın