Doğrusu ne? absürt mü abzürt mü abzürd mü absürd mü?

20.02.2021
Doğrusu ne? absürt mü abzürt mü abzürd mü absürd mü?

Dilimizde bazı kelimelerin yazılışı kafa karıştırır. Bunda en önemli neden, konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılıklardır. Bazı sözcükler, yazı dilinde farklı konuşma dilinde farklıdır.

Çünkü insanlar konuşurken diline kolay gelen kullanıma başvurur. Bu karışıklıklar da umumiyetle yabancı, bilhassa da Batı menşeli sözcükler de görülür.

Buna gündelik hayatta en çok şarj kelimesinde rastlarız. Sözcüğün doğru yazımı şarjdır ancak halkın çoğu şarz şeklinde kullanır. Ancak konu, yazı diline geldiğinde bu kullanım (şarz) kabul edilemez.

ABSÜRT MÜ ABSÜRD MÜ ABZÜRT MÜ ABZÜRD MÜ?

Absürt de yazımı kafa karıştıran kelimelerden biridir. Fransızcası absurde olan bu sözcüğün kelime anlamı saçma’dır.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre bu sözcüğün doğrusu absürt’tür.

Doğrusu: Absürt

Yanlışı: Absürd

Yanlışı: Abzürt

Yanlışı: Abzürd

You cannot copy content of this page