Dua/Yalvarıp yakarma

19.02.2021
Dua/Yalvarıp yakarma

İnsan, zayıf yaratılmıştır (Nisâ/28). İstekleri, ihtiyaçları vardır; sıkıntıya düşer. İstek ve ihtiyaçlarını karşılaması, sıkıntılarını gidermesi için Allah’a yalvarıp yakarır.

  • İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yatarken, otururken veya ayaktayken Bize yalvarıp yakarır. Ama Biz onun sıkıntısını giderdiğimizde, sanki başına gelen sıkıntıdan dolayı Bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi bir tavır takınır…(Yûnus/12).
    Hattâ, başka varlıklara, ölü veya diri kimselere de yalvarıp yakararak (Hac/13) Allah’a ortaklar koşar:
  • Bir gemiye bindiklerinde, kendilerini tehlikede gördükleri zaman, samimî bir şekilde (sadece) Allah’a yalvarıp yakarırlar. Ama Allah onları sağ sâlim karaya çıkardığında, O’na ortaklar koşmaya başlarlar (Ankebût/65).
    Oysa yüce Rabbimiz, kullarının sadece Kendisine yalvarıp yakarmalarını, sadece Kendisinden yardım istemelerini emretmiştir (1/4).
  • Yazar: Şeref Aziz Taha

You cannot copy content of this page