2559 Sayılı PVSK Kapsamında İdari Para Cezaları

  Madde 6 – (Mülga: 13/1/1986 – 3257/13 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2004-5259/1 md.)

             Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

             a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,

             b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

             c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,

             d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

             İş yerlerinin işletmecilerine 2021 yılı itibari ile Alt değer 2.436 TL, Üst Değer 4.896 TL para cezası verilir.

1 geri izleme / bildirim

  1. 2021 Yılı İdari Para Cezaları | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın