Necdet Rüşdü Efe Kimdir?

17.02.2021
Necdet Rüşdü Efe Kimdir?

Necdet Rüşdü Efe Kimdir?

Şair, yazar.

1900 yılında İstanbul’da Şehzadebaşı semtinde dünyaya gelmiştir1. Annesi Fatma Meliha Hanım, babası ise Rüştü Hakkı Bey’dir. Doğduğu ev, baba tarafından büyük babası olan Hakkı Paşa’nın Şehzadebaşı’ndaki otuz odalı konağıdır.

Hakkı Paşa, zamanın Rumeli Orduları Müşir’liğine kadar yükselmiş bir komutandır. Ayrıca Hakkı Paşa askerliği yanında, Divançe-i Hakkı adıyla topladığı şiirleriyle divan sahibi bir kişidir.

Efe’nin ailesinde edebiyata yakınlık olduğu muhakkaktır. Efe’nin soyu ,yalnız baba tarafından değil, anne tarafından da önemli ailelere dayanır. Annesinin babası olan Ferit Bey, Bursa defterdarlığı ve ardından da Bursa valiliği yapmış bir devlet adamıdır.

ESERLERİ

ŞİİR: Âhenk (1920), 23 Nisan Şiirleri (1923), Bir Damla Gözyaşı (1924), Gazi’nin Destanı (1929), Yurdum ve Sevgilim (1934), Bahçe (1939).

DİĞER ESERLERİ: Aşkın Gözü (manzum roman, 1925), Kadın Asker Olursa (37 kısa oyun, 1928), Yürekler Acısı (1937), Zavallı Kadınlar (1938), Gönül Masalları (manzum hikâyeler, 1950), Çadır Fahişesi (1954), Altın Bilezik (çocuk oyunu, 1947), Türk Nüktecileri (1968).

KAYNAKLAR:

Fikri AYDEMİR- Yüksek Lisans tezi

www.turkedebiyatcilar.net

You cannot copy content of this page