Jandarma ve İnsan Hakları Gelişimi

1. İnsan hakları; bütün insanların yalnızca insan olmalarından dolayı, doğuştan sahip oldukları hakların tümüdür. Bu haklar, insanlık için ortak değerler ve gerçekleştirilmesi gereken ortak ideallerdir. Günümüzde insan hakları uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bugün uluslararası alanda bir ülkenin “uygarlık” seviyesi, o ülkenin bilim ya da teknoloji alanındaki başarıları kadar, insan haklarına gösterdiği saygıyla da ölçülmektedir.


2. Başlıca insan hakları; yaşama hakkı, işkenceye uğramama hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplantı özgürlüğüdür.

3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan devletlerin bu sözleşmede yazılı olan temel hak ve özgürlüklere saygılı olup olmadığını yargısal yöntemle denetleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); Avrupa Konseyi bünyesinde 1959 tarihinde kurulmuş, uluslararası bağımsız bir mahkemedir. Bireyler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde koruma altına alınan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Avrupa Konseyine üye devletlere karşı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye; 1954 yılında AİHS’ni imzalamış, 1987 yılında AİHM’ne Bireysel Başvuru Hakkını ve 1990 yılında AİHM’nin yargılama yetkisini kabul etmiştir.

4. Sonuç olarak; Jandarma Genel Komutanlığınca, insan haklarının arz ettiği önemin bilinciyle ve insan haklarına saygılı bir teşkilat olmanın gereği olarak, insan hakları alanında meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından takip edilmekte ve insan hakkı ihlallerinin meydana gelmemesi için gerekli tedbirler zamana bağlı kalmadan ve gecikmeksizin alınmakta, ulusal ve uluslararası alanda teşkilatın görünürlüğünün artırılması ve örnek kolluk vizyonu kapsamında modern kolluk faaliyetleri ve insan haklarına saygılı görevler icra edilmesine özen gösterilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın