Jandarma Bilişim Suçları

17.02.2021
Jandarma Bilişim Suçları

Bilişim Suçları:

  a.  Genel;

     Jandarma Genel Komutanlığı bilişim suçları konusunda;

     -  Merkezde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 

     -  İl Jandarma Komutanlıklarında ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Ks.A.likleriyle mücadele etmektedir.

  b.  Bilişim Suçları;

     -  Teknoloji ve internetin gelişimi ile bu sistemlerin yaşamımızın birçok alanına olan faydaları tartışılmazdır. Aklımıza gelebilecek her türlü bilginin vücut bulduğu bu sanal ortamda, dünya küçük bir kasaba haline gelmiştir. İnternet sayesinde ülke sınırları kalkmış, mesafenin, yerin ve zamanın önemini yitirdiği, bilgiye erişimin dünya üzerinde herhangi bir lokasyondan herhangi bir kişiye rahatlıkla yapılabildiği, kişiler arası iletişimin sınırsız ve açık olduğu bir ortam haline gelmiş bulunmaktadır. Teknolojinin kötüye kullanımı bilişim suçları, siber suçlar, teknolojik suçlar vb. gibi adlarla yaşamımızın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır.

     -  Bilişim suçları olgusu, günümüz geçerli teknolojilerini kullanan ve kullanacak bütün ülkelerin ortak problemi haline gelmiştir. Bilişim suçları, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bilgisayar ağları sayesinde milli sınırları aşmış uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

     -  Terör örgütleri bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar ağlarını kullanarak iletişimlerini sağlamakta, propagandalarını, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerini sanal ortamda rahatlıkla sürdürebilmektedirler.

     -  Organize suç şebekeleri, iletişim teknolojilerindeki bu gelişmelerden günümüzde azami düzeyde faydalanmakta, bu sayede eylemlerinin boyutunu ve etki alanlarını büyük ölçüde değiştirmektedirler.

     -  Teknolojinin yoğun olarak kullanmaya başlandığı günümüzde artık bilgi teknolojilerinin ortaya çıkaracağı yenilik ve değişimlere kendimizi hazırlamamız gerekmektedir.

  c.  Bilişim Suçu Çeşitleri;

     Günümüzde ülkelerin adli ve idari makamları tarafından bilişim suçlarının varlığı, bu tür suçların cezalandırılması ve bilişim teknolojileri alanında meydana gelen tehditlere karşı önlem alınması gerektiği kabul edilmektedir.Fakat bu suçların hangi kavramla ifade edilmesi veya nasıl tanımlanması gerektiği konularında herhangi bir ortak kavram veya tanım bulunmamaktadır.

     Elektronik malzeme ve bilgisayar kullanarak, bilişim sistemleriyle veya bilişim sistemine karşı işlenen, kişisel hak ve hürriyetin ihlal edilmesine, illegal yollardan menfaat ve maddi kazanç elde edilmesine, kuruluş ve kişiler lehinde menfaat sağlanmasına yönelik yapılan, verilerle veya veri işlemle konu bağlantısı olan suçları bilişim suçları olarak kabul etmek daha geniş bir tanımlama olur.

   Bilişim suçlarının tasnifi konusunda genel kabul gören üç yaklaşım mevcuttur.

     (1) İlki klasik tasniftir; Avrupa Birliği müktesebatında geçen şekliyle bunlar;

·  Bilgisayarda, sistemde mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri meşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek, bunları engellemek, bozmak, silmek, yok etmek,

·   Ticari anlamda yararlanmak amacı ile bilişim ürünü veya bilginin yasal sahibinin haklarını zarara uğratmak,

(2) Bilişim suçlarının tasnifine yönelik ikinci tasnif yöntemi; hedeflere yönelik tasnif yaklaşımıdır. Bunlar ise;

·  Sisteme Yönelik Suçlar;

          Sistemin çalışmasını durdurmak, bozmak, çalışmasını aksatmak ve engellemek,

·  Bilgiye Yönelik Suçlar;

          Bilgiyi çalma, değiştirme, bozma, yayma ve saklama şeklinde sınıflandırılmaktadır.

(3) Geleneksel suçların bilgisayar yoluyla işlenmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan yeni suç tiplerini kapsayan sınıflandırma sonucunda en yaygın tasnifi ise amaca yönelik tasniftir.

·  Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim:

- Yetkisiz erişim,

- Yetkisiz dinleme,

- Hesap ihlali,

·  Bilgisayar Sabotajı:

- Bilgisayar verilerine zarar verme veya değiştirme,

- Bilgisayar donanım ve sistemlerine zarar verme,

·  Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık:

- Sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi,

- Banka/kredi kartı bilgilerini ele geçirmek ve kullanmak,

- Girdi-çıktı program hileleri,

·  Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik:

·  Kanunla Korunmuş Yazılımın İzinsiz Kullanımı:

- Lisans sözleşmesine aykırı kullanma,

- Lisans haklarına aykırı çoğaltma,

- Lisans haklarına aykırı kiralama,

·  Yasadışı Yayınlar:

- Bilgisayarın terörizm maksatlı kullanılması,

- Şahısların tehdit edilmesi,

- Organize suçlar.

  ç.  Bilişim Suçlarına Karşı Alınabilecek Bireysel Önlemler;

·  Kullandığınız bilgisayarın işletim sistemi ve anti virüs yazılımının lisanslı ve güncel olmasına dikkat edin.

·  Kullandığınız bilgisayarın kullanıcı yetkisi “User” seviyesinde kullanın, “Administrator” yetkisinde kullanmayın, aksi takdirde internet ortamından bulaşacak bir virüs ile kart ve diğer kişisel bilgileriniz ele geçirilebilir, verileriniz daha kolay şifrelenebilir.

·  Mobil cihaz ve bilgisayarlarınıza kuracağınız uygulama ve yazılımları güvenilir web sitelerinden indirin.

·  Sosyal hayatın her alanında kullandığınız mobil cihaz ve bilgi sistemlerinize ait cihazlara (Kablolu/Kablosuz modem, laptop vb.) kişisel şifreler koyarak kişisel güvenliğinizi alın, şifrelerinizi paylaşmayın.

·  Ev veya işyerinizde kullandığınız internet hattınızı komşunuz ya da tanıdıklarınızla paylaşmayın.

·  Bilgisayar ekranımda Siber Suç Mücadele Bölümü yazan bir ekran var ve para talep ediyor, ne yapmam gerek? Jandarma veya herhangi bir kurum bu şekilde para talep etmez, bu konuda hiçbir ödeme yoluyla ödeme yapmayınız. Bilgisayarınızda çıkan sayfa Ransomware yöntemli bilgisayar virüsüdür.

·  Tanımadığınız kişi/kurumlardan gelen e-postaları kesinlikle açmayın.

You cannot copy content of this page