Kurumlar Arası Geçiş

Polis Memurlarının naklen atanması için yapılacak işlemler kısaca şu şekildedir, PMYO mezunları için 4 yılını doldurmuş olmak ve şark hizmetini bitirmiş olmak gerekmektedir. Sonrasında sizi isteyen bir kurum bulmanız gerekiyor. Geçmek istediğiniz kurum valilik-nüfus müdürlüğü-kaymakamlıklar-sivil savunma vb gibi kurumlardaysa yazışmalar daha hızlı ilerler, nihayetinde Emniyet Genel Müdürlüğü muvafakat verir ise geçiş sağlanır.

657 sayılı Kanunun 74. maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmü yer almaktadır.

1- Naklen geçmek istenen kuruma dilekçe verilir, Başvuru dilekçesinde, hangi kurumda çalıştığı, unvanı, sicil numarası, toplam hizmet süresi, öğrenimine yer vermelidir. Eğer belli bir ile ve unvana naklen atanmak istiyorsa bu hususa dilekçesinde de yer vermelidir. Kurum bu başvuruya olumlu yanıt vermek zorunda değildir. Takdir hakkı tabi ki vardır.

2- Geçiş yapılmak istenen kurum geçişi kabul eder ise, bu halde, çalıştığınız kuruma muvafakat konusu sorulacaktır.

3- Çalıştığınız kurumun muvafakat vermesi gerekmektedir. Kurumun muvafakat vermesi zorunlu değildir. Ancak muvafakat verilmeme işleminde hizmet gereklerine uygunluk olmadığı düşünülüyorsa, dava konusu edilebilir. Şunu belirtmek gerek ki EGM son zamanlarda kolay kolay muvafakat vermiyor.

4- Tüm zorluklara rağmen EGM Muvafakat verilirse, yeni kurum atama yapar.

5- Atamayı yapan kurum, çalıştığınız kuruma ilişik kesme yazısı yazar.

6- Çalıştığınız kurum, ilişiğinizi keser. Size tebliğ edilir. Siz de tebliğ ettikten sonra, kurumdan ayrılır ve diğer kuruma başlarsınız. Bu zorlu bir süreçtir, yüzlerce memur başvursa da çok az bir kısmı istediğine ulaşır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın