BAŞKA KURUMA GEÇİŞ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Bir çok polisin merak ettiği polisin kurumlar arası geçiş konusu herhangi bir sınav ile olmamaktadır. Bu hususta 657 sayılı Devlet Memurları kanununda veya yönetmeliklerde açık bir hüküm’de bulunmamaktadır. Dilekçeye geçmeden önce şu yazımızı okuyabilirsiniz.

BAKANLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/REKTÖRLÜĞÜNE

(Geçiş yapılmak istenen kurumun adresi- Küçük harflerle)

… Kurumunda …. Unvanında … yıldır çalışmaktayım. Çalıştığım süre boyunca … görevlerinde bulundum. Ayrıntılı özgeçmişim ekte yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 74. maddesinde Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında, aynı unvanımla Bakanlığınız, Başkanlığınız/ Genel Müdürlüğünüz/ Rektörlüğünüzde boş bulunan bir kadroya naklen atanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad

T.C. No:

Adres:

iletişim:

Ekler

Ek1-Özgeçmiş

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın