YD Kararı Sonrası süreç,Yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz süresi

Yine bilinmesi mecburi olan bir konu yürütmeyi durdurma, idari işlemin iptal edilmesi anlamına gelmemekle birlikte yargılama boyunca işlemin hukuka uygun olduğuna ilişkin karinenin ve aynı zamanda işlemin uygulanmasının durdurulması anlamında gelmektedir. Yani yürütme durdurma kararıyla okula, mesleğe veya eğitime başlarsınız ama davanız esastan devam eder..

Yürütmenin Durdurulması, ancak iptal davası ile birlikte talep edilebilir. 

Peki konu ile ilgili YD kararı mahkeden alındıktan sonra ne olur?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/7 . maddesine göre idare mahkemesinin kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

İdare yürütmeyi durdurma kararını bir ay içerisinde uygulamak zorundadır.

2577 yasanın 28/4 maddesine göre mahkeme kararlarının otuz gün içinde uygulanmaması halinde idare aleyhinde ceza ve tazminat davaları açılabilir

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2 şart vardır. Bunlardan ilki telafisi güç ve imkansız zarar, ikincisi ise açıkça hukuka aykırılıktır. İdari işlem bu 2 şartı taşıyorsa yürütme durdurma kararı verilir. Yürütme durdurma kararının verilmesi ile kişinin ataması yapılır. Fakat dava esastan devam eder. Geçici bir korumadır. Konu hakkında detaylı bilgi bu makalede verilmiştir. https://kadimhukuk.com.tr/makale/yurutmenin-durdurulmasi-sartlari-itiraz-iyuk-27-madde/

2 geri izleme / bildirim

  1. 375 KHK Geçici madde 35 İhraç Olan Polis Ne Yapmalı | Kolluk Kuvvetleri
  2. Yürütmeyi Durdurma Red Nedir ? | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın