Emniyet Personeli Rütbeler, meslek dereceleri ve görev unvanları ile Kıdem Konusu

Emniyet personelinde kıdemin önemli bir yeri vardır, zira bir görevlendirme yapılırken kıdemli personele diğer bir deyişle sicilli personele öncelik verilir, peki bunun yasal dayağı nedir ? Bunun yasal dayanağı aşağıdaki yönetmelik ve 6. maddesidir.

6385 SAYILI EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ve görev unvanlarına göre atanma, amir grupları, bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe terfilerine ilişkin sınav ve eğitimi ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/1 md.) Bu Yönetmelik; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbe terfi işlemleri, değerlendirme kurulu kararına istinaden yapılan emekliliğe sevk işlemleri ile değerlendirme kurullarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Rütbe ve meslek derecesi MADDE 6- (1)Ast üst ilişkileri ile yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde 5 inci maddede yer alan rütbe ve meslek dereceleri esas alınır. Madde 5 aşağıda verilmiştir.

Rütbeler, meslek dereceleri ve görev unvanları

MADDE 5- (1)Personelin rütbe, meslek derecesi ve bunların karşılığı olan görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.

6387

 RÜTBELERMESLEKDERECELERİ GÖREV UNVANLARI 
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece ÜstüEmniyet Genel Müdürü
Birinci SınıfEmniyet Müdürü1Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Başkan, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri (1) 
Birinci SınıfEmniyet Müdürü2Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot (1) 
İkinci SınıfEmniyet Müdürü3Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı,  Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü Özel Harekat Müdürü, Başkanlıklarda Şube Müdürü, Pilot (1)
Üçüncü SınıfEmniyet Müdürü4Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi, Pilot (1)
Dördüncü SınıfEmniyet Müdürü5Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü   
Emniyet Amiri6İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot 
Başkomiser7Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot 
Komiser8Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Trafik  İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot 
Komiser Yardımcısı9Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot 
Kıdemli Başpolis Memuru10Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru 
Başpolis Memuru11Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru 
Polis Memuru12Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Kıdem sırasının tespiti

MADDE 13- (1) Kıdem sırasının tespitinde;

 a)  Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

 b) Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c) Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan,

polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın