Yürütmenin durdurulmasının reddi kararına itiraz

Malumunuz kolluk kuvvetleri olarak idare mahkemesine başvuru yapmak durumunda kalmamiz normal, daha önce yürümeyi durdurma konusuna değinmiştik. Buradan Yürütmeyi Durdurma hakkinda bilgi edinebilirsiniz.

Pek işi YD kararı almakla bitiyor mu? Tabiki bitmiyor. YD karari alındığında kurumda bu karara itiraz edebiliyor. Kurum itiraz edince ne yapılır? Bu yazımızda buns değineceğiz.Yürütmenin durdurulmasının reddi kararına itiraz İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, idare mahkemesi telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının varlığı halinde idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilebilir. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar hakkında, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İdare mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itiraz Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılır.

Hazırlanacak dilekçe basittir, aşağıdaki şeklinde bir başlık ve konu kısmı eklenecek itiraz dilekçesi yazılı r.

…. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NASUNULMAK ÜZERE

…. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

KONU: …… İdare Mahkemesi’nin tarafıma …/…/…. tarihinde tebliğ edilen …/…/….. tarih ve 20…/…. Esas sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itiraz dilekçemizin arzı ve söz konusu yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararının kaldırılmasına ve dava konusu idari işlemle ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebimizdir.

2 geri izleme / bildirim

  1. YD Kararı Sonrası işlem,Yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz süresi | Kolluk Kuvvetleri
  2. 375 KHK Geçici madde 35 İhraç Olan Polis Ne Yapmalı | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın