Hangi mahkeme kararları emsal olur?

Devlet memurlarının özellikle polislerin başvuru yaptığı idari işleyişle ilgili sorunlar için, memurlar tarafından idari yargıda yürütmenin durdurulması ( veya iptal davaları açılmaktadır.

İdari yargıda verilen kararlarda, duruma göre itiraz için bölge idare mahkemesine başvurulmaktadır. Bazen de dosyanın niteliğine göre temyiz için Danıştay’a gidilmektedir.

Genel düzenleyici işlemlerin (yönetmelik, yönerge, kılavuz, tebliğ gibi) yürütmesinin durdurulması veya iptaline yönelik davalar ise Danıştay’da açılmaktadır. İlk mahkeme olarak Danıştay’a açılan davalarda, temyiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra bazen Danıştay daireleri arasında görüş aylığı olabilmekte ve bu halde Danıştay’ın tüm daireleri ortak bir karar vermektedir. Bu ortak karara İçtihadı Bileştirme Kurul Kararı denmektedir.

İBKK diğer tüm mahkeme kararlarından farklıdır. İBKK, tüm kamu kurumlarınca ve davaya bakan hakimlerce uyulması, gözönüne alınması gereken kararlardandır.

İdari yargı, bölge idare veya Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar ise tüm kamu kurumlarının veya bir davaya bakan hakimin uyması zorunlu kararlardan değildir. Sadece dava açanı ilgilendirir.

Emsal teşkil eder ne demek?

Özellikle Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi kararları, tüm kamu kurumlarınca uyulması zorunlu kararlardan olmamakla birlikte, dava açacak olanlar için emsal teşkil eder. İdare mahkemesi kararları ise daha az emsal teşkil eder.

Bir mahkeme memurun konusu ile ilgili dişe dokunur bir karar verdiyse diğer mahkeme hakiminin de bu yönde bir karar vermesinin zorunlu olduğu gibi düşünülmektedir. Bu düşünce yanlıştır.

İşin aslı emsal teşkil etme, davaya bakan hakim için bir zorunluluk içermez. Sadece başka bir hakim nasıl karar vermiş, onu gösterir. Davaya bakan hakimin takdiri farklı olabilir. Dava açan memurun, bu detayın farkında olması gerekir.

Bu bağlamda idare mahkemesine başvuru yaparken bu emsal kararlara çok güvenmemek lazım, emsal kararları sunmak tabiki önemli, savunmayı da bu kararlar ışığında kuvvetli yapmak lazım, fakar unutmamak lazım ki hâkimin takdirine kalmıştır mahkemenin seyri..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın