Arızi Kazanç Nedir ? Adsense gelirleri hakkında

Arızi kazançlar genel olarak yapılması devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Madde 82:

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

  • Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.
  • Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.
  • Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).
  • Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
  • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dâhil).
  • Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri (ulaştırma işleri) arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Adsense gelirleri ticari bir kazanç olarak olmazsa bilgilendirme amaçlı olarak açılan bir sitede ufak gelirler elde ediliyorsa bu arızi kazanç olarak değerlendirilebilir. Ufak tefek 300 500 tl likkazanç lar. Süreklilik arz eden bir kazanç değil.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın