2021 Polis Tayinleri Ne Zaman Açıklanır

Tarihlerle ilgili olarak yönetmelikte yapılan açıklama aşağıda sunulmuştur, genelde Haziran ayında açıklanır, 2021 itibari ile açıklandığında buradan paylaşım yapılacaktır.

Madde 18 – (Değişik madde: 15/02/2002 – 2002/3814 S.Yön./8. md.)

    Atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre bilgisayardan yararlanılarak yapılır.

    İkinci bölgeye atanacakların isimleri emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölge hizmetlerini o yıl tamamlayacak olanların en az % 50 fazlasıyla tespit edilir.

    Personel Daire Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar o yılın yer değiştirme planlarını hazırlar.

1 geri izleme / bildirim

  1. EGM Atamalar İle İlgili Tüm İşlemler ve Bilgiler | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın