Takibi Şikayete Bağlı Suç Nedir? Hangi Suçlar ? Suç Zamanaşımı Nedir ?

Bilindiği üzere Ceza kovuşturmasının belirli sakıncalarına karşı suçtan zarar göreni korumak için bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi adına kanunla şart öngörülmüştür.

Ceza kovuşturmasının başlayabilmesi için gereken bu şarta şikayet denir. Ceza soruşturmasının başlayabilmesi adına müştekinin şikayeti aranacak olup savcılık tarafından re’sen soruşturma şikayete bağlı suçlarda başlatılmamaktadır.

Örnek verecek olursak, cinsel dokunulmazlığa karşı bazı suçlarda olayın duyulmasını önlemek ve mağdurun onurunu korumak ve şikayet sürecini talebine bırakmak, mala zarar verme suçlarında failin zararının tazmin edilmesi veya fail ile şikayetçi arasında yakın akrabalık ilişkisinin söz konusu hallerde kişiler arasındaki özel alanlara müdahale etmemek gibi saiklerle bazı suçlardaki usul ayrılarak şikayete bağlı tutulmuştur.


Peki Nedir Bu Şikayete Bağlı Suç ?

Bakınız Türk Ceza Kanunu’nda şikayet ile ilgili düzenleme genel hükümler kısmında 73. maddede yapılmıştır. Bu maddede şikayete bağlı suçlarda zamanaşımı süresinden ve şikayete bağlı suçların özelliklerinden bahsedilmiştir.

Suç Zamanaşımı Nedir ?

73. madde kapsamında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayete bağlı suçlar bakımından şikayet süresinin geçmesi ile başlatılan soruşturma sürenin kaçırılması nedeniyle kapatılır. Şikayete bağlı suçlarda şikayet süresinin başlangıcında, zamanaşımı süresini aşmamak kaydıyla şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarih esas alınır. Buna zamanaşımı denir.


Şikayet hakkı olan birkaç kişi varsa birinin altı aylık süreyi geçirmesi diğer kişilerin şikayet hakkını etkilemez öyledir.
Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı olan suçlarda da, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmesi davayı düşürür doğal olarak.İşin püf noktası Hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. Kanunda aksi öngörülen haller saklıdır.


Kamu davası sürecinde suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi kamu davasının devam etmesine engel değildir tabiki.Zira davanın yürütülmesi şikayete bağlı suç olmadığından devam edecektir. Şikayetten vazgeçtiği sırada ayrıca şahsi haklarından da vazgeçtiğini açıklarsa o zaman hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Birden çok kişi tarafından müşterek bir fiille işlenmiş suçlarda sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçildiği takdirde diğer sanıklara olan şikayet hakkından da vazgeçmiş sayılır.


Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

Güncel olanları burada yazıyoruz fakat kanunda sonradan yapılan değişikliklerle bu suçlar değişmiş olabilir kanunda yer alan düzenlemelerin güncel olarak kontrol edilmesini öneririz.

 • TCK madde 86/2. fıkrası hafif nitelikte Kasten Yaralama
 • TCK madde 102 Cinsel Saldırı
 • TCK madde 104/ 1. bendi Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • TCK madde 105 1. fıkrası Cinsel Taciz
 • TCK madde 106 Tehdit
 • TCK madde 116/1-2. fıkraları Konut Dokunulmazlığının İhlali
 • TCK madde 117 İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
 • TCK madde 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • TCK madde 125 Hakaret (TCK madde 125/3-a hariç)
 • TCK madde 132 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 • TCK madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlali
 • TCK madde 144 daha az cezayı gerektiren Hırsızlık
 • TCK madde 151 Mala Zarar Verme
 • TCK madde 155 Güveni Kötüye Kullanma
 • TCK madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma
 • TCK madde 159 Dolandırıcılık
 • TCK madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
 • TCK madde 209/1. fıkra Açığa İmzanın Kötüye Kullanılmasıkullanma hırsızlığı

Hırsızlık suçunun; Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla İşlenmesi halinde Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi hakkında

Yakın akrabalar arasında mala karşı işlenen suçlar.

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Şikayet Süresi

Kanunda geçen takibi şikayete bağlı suçlar kapsamına giren bazı suçlar aşağıdaki gibidir;

 • Kasten yaralama suçu
 • Cinsel Saldırı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Konut dokunulmazlığın ihlali
 • Çalışma hürriyetinin ihlali
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Mala zarar verme
 • Güveni kötüye kullanma
 • Daha az ceza gerektiren Hırsızlık
 • Bedelsiz senedi kullanma

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın