EGM Zorunlu Yer Değiştirmeler

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE BU BAŞLIK MADDESİ ŞÖYLEDİR.


Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme

Madde 34 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma
niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif
illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan
merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.
Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı
hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.
Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına
bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

1 geri izleme / bildirim

  1. EGM Atamalar İle İlgili Tüm İşemler ve Bilgiler | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın