EGM Zamandışı Atama

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE BU BAŞLIK MADDESİ ŞÖYLEDİR.

Zamandışı Atama
Madde 19
– (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Aynı il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı
hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.
a) Emniyet ve asayişe ilişkin sebepler.
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması.
c) Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu.
d) Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı.
e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.
f) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi
yıkılan personelin kendi isteği üzerine.
g) Mevzuat değişikliği.
h) Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkânını kaybettiğinin en üst birim amirince tespit edilmesi.

1 geri izleme / bildirim

  1. EGM Atamalar İle İlgili Tüm İşlemler ve Bilgiler | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın