EGM Performans Notu İtiraz,İtiraz dilekçe örneği

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği”nin 5. maddesinin 4. fıkrasında aynen; “(4) Performans değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.” denilmektedir.

Tabiki performans notunu düşük bulan personel itiraz edebilir. Bir dilekçe ile bu itiraz yapılır. Yazımızın sonunda örnek dilekçe paylaşacağız.


Performans değerlendirmesi yetersiz olanlar

1 Performans değerlendirme puanı yetersiz olan personel yazılı olarak uyarılır. Buna ilişkin uygulama Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

2 Bir yıllık performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birimi içerisinde birinci değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performansı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, yapılan ilk bir yıllık değerlendirmede yine performansı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.


3 Üç yıl üst üste performansı yetersiz olarak değerlendirilen personel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilir. İlgili uzmanlarca yapılacak değerlendirmeye göre, personel, danışma sürecine alınabilir veya gerekli görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına sevki önerilebilir.

Örnek dilekçe

MÜDÜRİYET MAKAMINA VERİLMEK ÜZERE

(…………………………………Şb.Md.ne / Amirliğine)

Halen ……………… sicil sayılı Polis Memuru olarak ………………………………………. Şube Müdürlüğünde/Amirliğinde görev yapmaktayım.

2020 yılı içerisinde göstermiş olduğum performans değerlendirmesi sonrası performans puanımın ……… olduğunu pol-net personel bilgi sisteminden öğrendim.

Verilen puana itiraz etmekle beraber, varsa bir yanlışlığın düzeltilmesini ve yanlışlığının olmadığı tespiti durumunda ise bu puanlamamın neye göre yapıldığı, hangi kıstasa göre belirlendiği, hangi davranış ve davranışlarımdan dolayı puan eksiltmesi yapıldığı hususlarının, yürürlükte bulunan tüm mevzuata göre, kanuni tüm haklarım dahilinde, lehime yapacak olduğum adli, idari ve yargı makamlarına yasal müracaat haklarım saklı kalmak üzere, açıklanmış şekliyle yazılı olarak tarafıma bildirilmesini;

Arz ve talep ederim. ……./02/2021

…………………………………….

Polis Memuru


1 geri izleme / bildirim

  1. EGM Düşük Performans Notu Verilmesi | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın