EGM Mazeret Atamaları

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE BU BAŞLIK MADDESİ ŞÖYLEDİR.

Mazeret Atamaları
Madde 18 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.
a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite
hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.
b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile
ilgili şartların ortaya çıkması.
c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.
d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

2 geri izleme / bildirim

  1. EGM Atamalar İle İlgili Tüm İşlemler ve Bilgiler | Kolluk Kuvvetleri
  2. Polis Boşanma Durumunda Tayin | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın