EGM Mazeret Atamaları

12.02.2021
EGM Mazeret Atamaları

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VEYER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE BU BAŞLIK MADDESİ ŞÖYLEDİR. 

Mazeret Atamaları

Madde 18

Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.
a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.


b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile
ilgili şartların ortaya çıkması.
c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.
d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

You cannot copy content of this page