EGM Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE BU BAŞLIK MADDESİ ŞÖYLEDİR.

Hizmet Sürelerinin Hesaplanması
Madde 28
– (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler,
o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı
%100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.(2)
Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil
müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.

1 geri izleme / bildirim

  1. EGM Tayinler İle İlgili Tüm İşlemler ve Bilgiler | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın