Polis Mazeret Tayini Ne Zaman ve Hangi Hallerde İstenebilir? Eş Durumu, Çocuk Durumu


Mayıs – Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez mazeret atamaları yapılıyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 18. maddesinde mazeret atamalarına ilişkin detaylar açıklanmıştır.

Mazeret Atamaları (3)

Madde 18 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)

Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40’ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.

d) 7’nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

(3) Bu madde başlığı “Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme” iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Eş durumu

Batıda görev yapan polisin eşi doğu da ise polise göre şark ili ise polisin dilekçe vererek eş durumundan tayininin yapılması olağan ve sürekli olan bir durumdur.

Yani polisin eşi doğuya yeni atanmış olabilir, veya doğuda görev yapıyor olabilir bu durumlarda polis eşinin yanına gidebilir. Sonrasında doğuda görev yapıp eşi batıya atanınca batıya es durumundan giden polisler de mevcuttur. Yani polis olmayan eşin yanına 1 den fazla kez atamaların olduğuna dair örnekler mevcuttur.

Eşi öğretmen olan bir polis tercih dışı İstanbul a atandığı zaman eşi İstanbul a gelmek istemeyebilir, nihayetinde kendi hakları var, gerek DMK gerek İnsan hakları, gerek kadın hakları, kendi istediği başka bir ile gittiği zaman aile bütünlüğünün korunması adına polis eşinde es durumundan atanması mümkündür, atama yapılmaz ise mahkeme yoluyla atamanın yapılacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda Facebook mevzuat sayfalarında örnek kararlar bulunmaktadır.

1 geri izleme / bildirim

  1. EGM Atamalar İle İlgili Tüm İşlemler ve Bilgiler | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın