Çarşı ve Mahalle Bekçilerinde Görevde Yükselme

11.02.2021
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinde Görevde Yükselme


MADDE 2 – (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir. (2) Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir.


Bekçiler
devlet memuru statüsünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görevlerini yerine getirirler. Dolayısıyla bekçilerin özlük hakları, kamu kurumlarında çalışan diğer devlet memurları ile benzerlik gösterir. Bekçilerin çalışma saatleri genel olarak gün batımıyla birlikte başlar.

Yükselme olarak bir durum söz konusu değildir, dilerlerse polislik sınavlarına girip polis olabilirler.

772 sayılı Kanunda bekçilerin görevlerinde yükselmesi konusu net ifadelerle açıklanmıştır.
Madde 13 – Tayin ve terfiler bu derecelere göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. Bir üst dereceye terfi edebilmek için bulunduğu derecede Fiilen 3 (üç) yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmak, üst derecede açık kadro bulunmak şarttır.

Terfiye hak kazananların açık kadro sayısından fazla olması halinde yarışma sınavı yapılır.

You cannot copy content of this page