KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ PERSONEL ALIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere büro personeli ve tekniker kadrolarında personel alımı yapılacak.
Başvurular, İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecektir.
Başvurular 12.02.2021itibari ile son bulacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak.
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
Ms Office programlarını bilmek.
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Büro Memuru: Lisans düzeyinde mezun olmak.
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mobil Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

Açıklama 1– Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2 – Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.

“Açıklama 3 – Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
4857 Sayılı İş Kanunu (20 Puan)
Genel kültür (20 Puan)
Tekniker grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak.
Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
Ms Office programlarını bilmek.
İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Büro Memuru: Lisans düzeyinde mezun olmak.
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mobil Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

Açıklama 1– Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2 – Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.

“Açıklama 3 – Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
4857 Sayılı İş Kanunu (20 Puan)
Genel kültür (20 Puan)
Tekniker grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın