Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak 2021

09.02.2021
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak 2021

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   yüksekokul   ve   bölümlerine,   657   sayılı   Devlet Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde   belirtilen   genel   şartları   taşıyan,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1-  Profesör  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,

2-  Doçentlik  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,

3-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  özgeçmiş,  doktora  veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve   4   flash   bellek   ile   ilgili   Fakülte   Dekanlığına   /   Yüksekokul   Müdürlüğüne   başvurularını yapmaları gerekmektedir.

4-   Üniversitemizin   aşağıdaki   Tablo   2   ve   3’te   belirtilen   birimlerine,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  yapılacak atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  ilişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  görevlileri  alınacaktır.

Başvuracak  adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması  gerekmektedir.  Öğretim  Elemanı  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurularını; dilekçe  ekinde  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  onaylı  lisans,  yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Tablo
1
Akademik BirimBölümKadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları
Sıra 1Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği4Dr. Öğretim ÜyesiYazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde
doktora derecesine sahip olmak
Sıra 2Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği4Dr. Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip
olmak
Sıra 3Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği4Dr. Öğretim ÜyesiEndüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak
Sıra 4İnsani Bilimler FakültesiMütercim Tercümanlık3Prof. Dr./ Dr. Öğretim ÜyesiMütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 5İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri1Dr. Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 6İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi3Dr. Öğretim ÜyesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Gemi Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri ve Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisliği, Deniz Teknolojileri Mühendisliği, İşletme alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 7Sanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı2Doç. Dr./ Dr. Öğretim Üyesiİç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık alanlarının birinde doçentlik/doktora derecesine sahip olmak
Sıra 8Sanat ve Tasarım FakültesiSahne Sanatları3Dr. Öğretim ÜyesiSahne Sanatları (dans, tiyatro, müzik) alanında sanatta yeterlilik/doktora derecesine sahip olmak
Sıra 9Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı3Dr. Öğretim ÜyesiBilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Radyo Sinema Televizyon, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarımı, Çizgi Film Animasyon, Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden lisans, yüksek lisans derecesi ile mezun olmak ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak ve Dijital oyun tasarımı alanında çalışmaları olmak
Sıra 10Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım3Dr. Öğretim ÜyesiEndüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 11Meslek YüksekokuluYat Kaptanlığı1Dr. Öğretim ÜyesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği, Deniz Teknolojileri Mühendisliği veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine ve Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak
Tablo 2Akademik BirimBölümKadro SayısıKadro Unvanıİlan ŞartlarıALESYabancı Dil
Sıra 1Meslek YüksekokuluE- Ticaret ve Pazarlama3Öğretim GörevlisiPazarlama, Dış Ticaret ve Pazarlama, Pazarlama ve Reklamcılık, Dijital Medya ve Pazarlama, İşletme, İktisat, İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SÖZ- EA
Muaf
Sıra 2Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi3Öğretim GörevlisiÇocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SÖZ- EA
Muaf
Sıra 3Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım3Öğretim GörevlisiAcil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SÖZ- EA
Muaf
Sıra 4Meslek YüksekokuluAmeliyathane Hizmetleri3Öğretim GörevlisiSağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SAY- EA
Muaf
Sıra 5Meslek YüksekokuluAğız ve Diş Sağlığı3Öğretim GörevlisiDiş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve aynı alanda uzmanlığını tamamlamış olmak.70
SAY- EA
Muaf
Sıra 6Meslek YüksekokuluAnestezi3Öğretim GörevlisiSağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SAY- EA
Muaf
Sıra 7Meslek YüksekokuluOptisyenlik3Öğretim GörevlisiSağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SAY- EA
Muaf
Sıra 8Meslek YüksekokuluTıbbi Görüntüleme3Öğretim GörevlisiSağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SAY- EA
Muaf
Sıra 9Meslek YüksekokuluFizyoterapi3Öğretim GörevlisiFizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SAY- EA
Muaf
Sıra 10Meslek YüksekokuluEbelik3Öğretim GörevlisiÜniversitelerin Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak
70
SAY- EA
Muaf
Sıra 11Meslek YüksekokuluHemşirelik3Öğretim GörevlisiÜniversitelerin Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak
70
SAY- EA
Muaf
Sıra 12Meslek Yüksekokuluİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı3Öğretim GörevlisiHavacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Yönetimi, Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak
70
SAY- EA
Muaf
Sıra 13Meslek Yüksekokuluİnşaat Teknolojisi1Öğretim Görevlisiİnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak70
SAY- EA
Muaf
Tablo 3Akademik BirimBölümKadro SayısıKadro Unvanıİlan ŞartlarıALESYabancı Dil
Sıra 1Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği1Araştırma GörevlisiYazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak
70
SAY
50
Sıra 2Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği1Araştırma GörevlisiBilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak
70
SAY
50
Sıra 3Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği1Araştırma GörevlisiEndüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak70
SAY
50
Sıra 4İnsani Bilimler FakültesiMütercim Tercümanlık1Araştırma GörevlisiMütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının birinde yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
70
SÖZ- EA
80
Sıra 5İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi1Araştırma GörevlisiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Gemi Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri ve Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisliği, Deniz Teknolojileri Mühendisliği, İşletme alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
70
SAY- EA
50
Sıra 6Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Sahne Sanatları1Araştırma GörevlisiSahne Sanatları alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
70
SÖZ- EA
50
Sıra 7Sanat ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı1Araştırma GörevlisiBilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Radyo Sinema Televizyon, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarımı, Çizgi Film Animasyon, Görsel İletişim Tasarımı alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
70
SÖZ- EA
50
Sıra 8Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım1Araştırma GörevlisiEndüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarının birinde yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak
70
SÖZ- EA
50

*ALES:  Doktora  veya  tıpta  uzmanlık  eğitimini  tamamlamış  olanlar  ile  Yükseköğretim Kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta  olanlar  ALES’ten  muaf olup,  muafiyetten  yararlanmayı  talep  edenlerin  bu  durumlarını  dilekçe  ile  belgelendirmeleri gerekmektedir.
*YABANCI   DİL   SINAV   PUANI:   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   kabul   edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen  Uluslararası  Yabancı  Dil  Sınavından  (TOEFL-FCE-CPE-CAE)  puan  muadili  bir  puan almış olmak.

Duyuru Başlama TarihiSon Başvuru TarihiÖn Değerlendirme Sonuç TarihiYazılı Sınav Giriş TarihiSınav Giriş Yeri / SaatiSonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme”
Tarihi
İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih 09.Şubat.2021İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
23.Şubat.2021
26.Şubat.202102.Mart.2021Yer: Antalya AKEV Üniversitesi Kadriye Kampüsü/ 14.0008.Mart.2021

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

You cannot copy content of this page