Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet

6284 SAYILI KANUN ve YÖNETMELİK

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan,
– kadınları,
– çocukları,
– aile bireylerini,
– tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını,
kapsamaktadır.

Basit tanımlarsak Şiddet Kişinin; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketlerine denebilir.

GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HAL
Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi,
kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve
delillerinin kaybolması, şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için
yeterince vakit bulunamaması halini ifade eder.

6284 İLE İLGİLİ KOLLUĞUN YAPACAĞI İŞLEMLER

Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak üzere Cumhuriyet Savcısını bilgilendirir.


Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre
mülki amire veya hâkime sunar.


Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir.

6136 SAYILI KANUN İLE 2521 SAYILI KANUN
KAPSAMINDAKİ SİLAHLARIN VE TÜFEKLERİN TESLİMİ

6136 ve 2521 sayılı Kanunlarda yapılan düzenlemelere istinaden, 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere “tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları” taşıma ve
bulundurma izni verilmeyecek ve önceden verilen taşıma/bulundurma silah ruhsatlarına istinaden tabanca ve tüfekleri olanların, haklarındaki tedbir kararı kaldırılıncaya kadar bu tabanca ve tüfekleri kolluk
tarafından muhafaza altına alınacaktır.

1 geri izleme / bildirim

  1. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın