6284 GEÇİCİ KORUMA Nedir ?

Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk tarafından koruma altına alınmasıdır.

Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk göz
önüne alınarak şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun değerlendirilmesi suretiyle ‘‘Cumhuriyet
Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte’’ yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir tarafından, gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.

  • Yakın koruma,
  • Konutta koruma,
  • İşyerinde koruma,
  • Motorize veya yaya devriye ile koruma,
  • Çağrı üzerine koruma.

1 geri izleme / bildirim

  1. 6284 GEÇİCİ KORUMA Nedir ? - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın