Polisliğe Engel Ortopedi ve Travmatoloji Rahatsızlıkları

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

İyileşme sürecini tamamlamamış, tedavisi bitmemiş kırıklar polis okulu öğrenciliğine engel olmakla birlikte konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilmektedir.


Kemik , kas ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimlerin anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam olacak şekilde başarılı cerrahi işlem ile çıkarılmaları sağlam kabul edilmektedir.


Eklem içine tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan artroskopik girişimler yani fiber optik cihazlarla eklem içinin görüntülü muayene edilmesi sağlam kabul edilmektedir.


Polidaktili yani doğuştan el veya ayak parmaklarının fazla olması durumu ve sindaktili yani parmakların birbirine yapışık olması durumu için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak, eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilmektedir.


Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon sağlam kabul edilmektedir.
0-10 derece arası skolyoz sağlam kabul edilmektedir.


Flexible pes planus yani ayağın iç yanında bulunan kavisin olmaması durumu sağlam kabul edilmektedir.


Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan , komplikasyonsuz, 2 cm’den küçük olan ( 2 cm dahil ) eklem hariç yumuşak dokuların içindeki yabancı cisimler sağlam kabul edilir.
Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayacak şekilde başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir.

A Dilimine Göre Ortopedi ve Travmatoloji Branşı İçinde Yer Alıp Polisliğe Engel Olan Durumlar

Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri.
Eklem içine yapılan artroskopik veya açık cerrahi gibi her türlü cerrahi girişim.
Kırık tespiti için kullanılan plak-vida gibi tespit malzemelerinin mevcudiyeti.
Kemik, kas ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimlerin mevcudiyeti.
Büyük eklemlerin geçirilmiş eklem çıkığı.
Tekrarlayan eklem çıkıkları.
Enfeksiyona, yanığa sekonder sekeller ve eklem yapışıklıkları.
Eklem faresi.
Eklemlerin fonksiyon kaybı ve şekil bozuklukları.
Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri.
Kasların, kemiklerin ve diğer dokuların iyi veya kötü huylu tümörleri ve bu tümörlerin cerrahileri.
Polidaktili, sindaktili.
Karpal-metakarpal kemiklerin, tarsal-metatarsal kemiklerin, falanksların veya diğer kemiklerin anatomik veya fonksiyonel patolojileri (kas, tendon ve sinir patolojileri), doğuştan eksiklikleri veya sonradan ampütasyonları.
Her türlü kas hastalıkları, tendon ve ligament patolojileri, sinir patolojileri ile bu patolojilerin cerrahileri.
Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi veya omurga dengesinin bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri.
Skolyoz, kifoz ve diğer omurga patolojilerinin mevcudiyeti.
Boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları, omurganın ve omurga eklerinin diğer patolojileri ile bunların açık veya kapalı cerrahi müdahaleleri.
Omurga kırıkları, spinal kanalı ilgilendiren kırıklar.
Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere), spinal kanala yapılmış açık veya kapalı her türlü cerrahi müdahale
Omurgadaki ve eklerindeki, spinal kanaldaki iyi veya kötü huylu tümörler, yabancı cisimler, yer kaplayan lezyonlar ve bu nedenlerle yapılan açık veya kapalı cerrahi müdahaleler.
Düz tabanlık, polislik ve bekçiliğe engel olmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın