2021 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

PERSONEL ALIM İLANI
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

UNVANTALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISIÖĞRENİM DURUMUMEZUN OLUNAN BÖLÜMKPSS PUAN TÜRÜDİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

Tekniker

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873758&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873758&isyeriTuru=Kamu

2

Önlisans

Meslek Yüksek Okullarının Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mobil Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

EKPSS
Geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak.Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.Ms Office programlarını bilmek.İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.Bu kapsamda işe başlayacak aday engelli açığımızın bulunduğu İstanbul ilindeki işyerlerimizde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.İşe alım sürecinde ve/veya işe yerleştirilme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu işlemler karşısında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün adli ve idari işlem yapma hakkı saklı olacaktır.

Büro Personeli (Memur)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873077&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873077&isyeriTuru=Kamu

10

Lisans

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

EKPSS
Geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak.Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.Ms Office programlarını bilmek.İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmakBaşvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.Bu kapsamda işe başlayacak aday engelli açığımızın bulunduğu İstanbul ilindeki işyerlerimizde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.İşe alım sürecinde ve/veya işe yerleştirilme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu işlemler karşısında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün adli ve idari işlem yapma hakkı saklı olacaktır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.
“Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
•          Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
•          Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
•          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
•          4857 Sayılı İş Kanunu(20 Puan)
•          Genel kültür(20 Puan)
b-) Tekniker grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
•          Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
•          Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
•          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
•          Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın