İrtibat ve iltisak nedir?

İrtibat kelimesinin sözlük anlamı bağlantı İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak.

İltisak ise TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı ‘Kavuşma, bitişme, birleşme’ anlamlarına gelen iltisak, Türkçeye Arapçadan geçmişt bir kelimedir.

Türkiye’de Yargılamada önemli olan bu kelimeler neyi ifade ediyor?

Açılan idari davalara istinaden Ankara Bölge İdare mahkemesinin tespitine göre anlamları aşağıdadır.

Ankara bölge idare mahkemesi ne göre iltisak; yani yapışıkmış gibi birlikte hareket etme, gönüllü şekilde tâbi olma, aynı yöne bakma, olayları aynı bakış açısıyla değerlendirme, eylemlerini bir grubun, örgütün ya da yapının işaretleri, talimatları, yönlendirmelerine göre geliştirme ve bunu yaparken dünyevî ya da uhrevî faydalar umma halidir.

Ankara bölge idare mahkemesine İrtibat; yani bir çıkar ilişkisi nedeniyle gönüllü veya gönülsüz kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak belirleme hali de kamu görevinden çıkarmanın hukukî gerekçeleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle, ilgililer hakkında ceza yargılamasında üyelik suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verilmiş olsa dahî idarî yargı yeri irtibat ve iltisak unsurları yönünden de işlemi incelemek zorundadır…”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın