Çağrı Bey’in Anadolu Akınları

05.02.2021
Çağrı Bey’in Anadolu Akınları

Selçuklular daha Maveraünnehir’de iken Çağrı Bey bazı Oğuzları alarak Anadolu hududuna İslam dini için gaza etmişlerdir. Gazneli Sultan Mahmut endişe duymuş ve Arslan Cazib’e engel olamadığından dolayı sitem etmiş. Ermeni Vaspuragan Krallığı’na taarruz etmişlerdir.

Çağrı Bey birkaç sene gaza ederek ganimetle geri döndü. Arslan Yabgu 1025’de Sultan Mahmud tarafından cezalandırıldıktan sonra onun boyu Horasan’ a geçip Arslan Cazip’i mağlup ettiler. Sonrasında Azerbaycan’a geldiler. Gazneli Mesud Türkmenleri maiyetine aldı ve onlardan istifade etti. Vahsudan ile iş birliği yaptılar.

Vahsudan’ın ihanetine uğrayan Türkmenler tutunamadılar bozguna uğrayıp Hakkâri Bölgesine gittiler buradan da dağıldılar. Güneybatıya doğru ilerlediler. Mervanoğulları Nasuruddevle’nin oğlu Süleyman, Oğuzlarla barışmak talebiyle Mansur’a haber gönderip onu ziyafete davet etti. Amaç Türklere ihanet etmekti ve Mansur’u hapsetti.

Nasuruddevle ’de Kürtlerle birlikte Türkmenlerin üzerine yürüdü. 1042 de savaştılar. Türkmenler üstün geldiler. Türkmenler Musul’a gittiler ve yağmada bulundular.

Bu arada Tuğrul Bey’e Türkmenlerden dolayı hem Irak’taki Büveyhoğulları Celalüddevle hem de Nasuruddevle’den şikâyet geldi. Tuğrul Bey onlara itaat altına girmeyen Türkmenlerin terbiye edileceğini bildirdi.

Tuğrul Bey, Türkmenleri ve komutanları huzuruna çağırdı ama onlar Sultanın kendilerini cezalandırıp hapsedeceğini anlayıp gitmediler. 1044 de Musul hükümdarı Karvaş ile Türkmenler savaştı önce üstün gelip sonra mağlup oldular. Tuğrul Bey onlara İslam ülkelerine doğru Azerbaycan üzerinden komutanlarla Bizans topraklarına gaza etmelerini söyledi.

Türkmenler bu emre itaat ettiler. Bizans hâkimiyetindeki Ermeni şehirlerine akın ettiler. Vaspuragan valisi Stefanos dan Azerbaycan’a geçmek için istediler. Stefanos Türklere taarruz etti ama esir düştü. Urfalı Mateos bu valiyi Eher Kasabasında Türklerin öldürdüğünü nakleder.

YAZAN: EDA ÇELİK-ALİMSÖZLÜK

KAYNAK: TÜRKİYE TARİHİ SELÇUKLULAR DEVRİ – MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page