Yüz Kızartıcı Suçlar Polisliğe Engel Midir?

04.02.2021

Yüz kızartıcı suçu olan kişiler polis olma hakkını elinden kaybetmektedir. Bununla ilgili Resmî Gazete üzerinde madde yer almaktadır.

“Hırsızlık, zimmet, rüşvet, inancı kötüye kullanmak, ihtilas, irtikap, sahtecilik, taciz gibi yüz kızartıcı ve haysiyet ile şeref kırıcı suçlardan dolayı ceza almış ve cezası onanmış olanlar ile bu suçlarla ilgili kovuşturması devam edenler polislik mesleğini icra edemezler.”

Aşağıdaki maddeden görüldüğü üzere sabıkasında yüz kızartıcı suç bulunan kişiler başvuruda bulunamamakta.

Yüz kızartıcı suçlar polisliğe engel midir sorusu için öncelikle yüz kızartıcı suçların neleri kapsadığını öğrenmekte fayda olacaktır. Alt kısımda maddeler halinde yüz kızartıcı suçları inceleyebilirsiniz.

 • Hırsızlık Suçu,
 • Dolandırıcılık Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • İrtikap Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu,
 • Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu,
 • Parada Sahtecilik Suçu,
 • Kıymetli Damgada Sahtecilik,
 • Mühürde Sahtecilik Suçu,
 • Hileli İflas.

You cannot copy content of this page