Polis Akademisi Öğrenci Disiplini

Elbette disiplinin zirvede olduğu bu kurumda Disiplin yönetmeliğinin amacı, Polislik mesleğinin gerektirdiği ve öğrencilik sıfatıyla ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını belirlemektir. Aynı zamanda örnek tutum ve davranışı görülen öğrencilerin ödüllendirilme usullerini ortaya koymaktır.

PAEM öğrencilerinden;

Emniyet Teşkilatı mensubu olan Polis memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarına işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Emniyet Teşkilatı mensuplarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.
Emniyet Teşkilatı mensubu olmayan öğrenciler ise disiplin yönünden bu Yönetmelik hükümlerine(Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği) tabidir.


Polis Akademisi Öğrencilerine Kazandırılacak Disiplin Anlayışları

Atatürk ilke ve inkılâplarını içtenlikle benimsemek. Atatürk sevgisiyle dolu ve anayasanın başlangıç bölümünde ifadesini bulan Türk Devrimlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
Anayasada belirlenen devletin temel niteliklerini özümseyip savunucusu olmak,
Hukukun üstünlüğüne inanmak, demokrasiyi içtenlikle benimsemek ve insan haklarına saygılı olmak,
Özü ve sözü bir, doğru, çalışkan ve güçlü irade sahibi olmak,
Sağlam muhakeme yapmak ve sistemli çalışmak,
İstenmeyen sevk ve temayüllerden uzak durmak,
Arkadaşlarının hatalarını, onları kırmadan düzeltmek ve kendi hatalarını düzelten arkadaşlarına karşı kin ve düşmanlık beslememek,
Vakur, kibar ve nezaketli olmak,
Kanunlara karşı saygılı olmak ve devlet malını korumak,
Kendisine verilen görevi zamanında ve istenilen şekilde bitirmek,
Her türlü olumsuz koşula katlanabilecek sağlam, kuvvetli ve dayanıklı bir bünyeye sahip olmak,
Polislik mesleğinin şeref ve haysiyetiyle bağdaşacak ahlak ve görgü kurallarına uymak.
Görünüşü temiz, tıraşlı, bakımlı, kılık ve kıyafeti düzgün olmak.

1 geri izleme / bildirim

  1. Polis Akademisi Öğrenci Disiplini - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın