Avradizm nedir, avradizm ne demek, avradizm anlamı nedir?

04.02.2021

Avradizm nedir, avradizm ne demek, avradizm anlamı nedir?

Sözlükte karşılığı olmayan bir kelime. Sözcük, Twitterda bir anda trend topic oldu.

Kadın hakları taraftarı anlamına gelmesi muhtemel. Kadıncılık olarak da adlandırılabilir. Sözcüğün popüler karşılığı, Latince kadın anlamına gelen femine’den türeyen feminizmdir. Tanımın böyle olması durumunda bunu savunana da avradist (?) denmesi lazım 🙂

KELİMENİN ETİMOLOJİK KÖKENİ

Halk arasında ve özellikle geleneksel lisanda kadına avrat denmesinden hareketle üretilen bir kelime.

Avrat, Arapça avret sözcüğünün halk arasında değişmiş halidir. Avret, edep yeri, saklanması gereken yer demektir. Erkeklerin, eşlerini dışarıdaki bakışlardan saklaması anlamına evrilmiştir.

Sözcüğün kökeninin İbranice “çıplaklık, edep yeri” anlamına gelen arve’ye, arve’nin de Akadca “edep yeri” manasına gelen uru’ya dayandığı düşünülüyor.

Avradizm nedir, avradizm ne demek, avradizm anlamı nedir?

You cannot copy content of this page