2021 Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar? Şartları Ne ?

Bu soru çok merak edilen bir sorudur, ziraa sözleşmeli er olmak isteyen bir çok adayın merak ettiği bir konudur.Tabiki bu meslek severek
yapılmalıdır, Adayların Mesleği sevileceği kadar aynı zamanda geçim derdini de ortadan kaldırmalıdır.

Maaş konusunda tecrübeli arkadaşlardan edinilen bilgilere göre;
Doğu ve BAtı bölgelerine göre değişkenlik gösteren maaş konusu, Doğu bölgesinde görev yapan sözleşmeli erlerin maaşları 4300 ila 4800 TL arasında değişiklik göstermektedir. Tehlikeli olmayan batı bölgelerinde ise sözleşmeli erlerin maaşları 4000 TL’den başlamaktadır.

Sözleşmeli er olmak için bazı şartlar vardır tabiki, Peki nelerdir bunlar ?

1- Türk vatandaşı ve erkek olmak,
2- En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
3-Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak ,
Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4-Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
5- Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
6-22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

1 geri izleme / bildirim

  1. 2021 Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar? Şartları Ne ? - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın