Mâturîdî ve Te’vîlâtu’l-Kur’ân

02.02.2021
Mâturîdî ve Te’vîlâtu’l-Kur’ân

Bir Müfessir, bir Tefsîr: Mâturîdî ve Te’vîlâtu’l-Kur’ân

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Hicrî üçüncü/Miladî dokuzuncu yüzyılın ilk yarısının ortalarında dünyaya geldiği ve bir asra yakın yaşadığı tahmin edilmektedir. Sâmânoğulları’nın Maveraunnehir’e hâkim olduğu dönemde yaşamıştır (TDV İslam Ansiklopedisi).

Mâturîdî’nin Tefsirinin Özellikleri

Mâturîdî’nin tefsiri, dirayet tefsirinin ilk örneklerindendir. Mâturîdî, “tefsir” ile “te’vil'”i birbirinden ayırarak; tefsiri Sahabeler’in, te’vili de âlimlerin faaliyeti olarak görmektedir. O bir taraftan Sahabeler’den rivayet edilen tefsirlere ve te’villere yer verirken, kendisi de akla dayalı açıklamalar ve yorumlar yapmıştır.

Bu tefsirin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
• Ayetlerin indiriliş nedenlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.
• Sahabeler’in görüşleri zikredilmiştir.
• Kelimelerin tahlilleri yapılmıştır.
• Bu tahlillerde dil bilginlerinden istifade edilmiştir.
• İhtiyaç duyulduğunda şiirlere başvurulmuştur.
• Kur’an’daki kelimelerin farklı okunuşlarına temas edilmiştir.
• Kur’an’ın Kur’ân ile tefsiri/te’vili yapılmıştır.
• İnanç ile ilgili konular akla uygun şekilde açıklanmıştır.
• Fıkhî/hukukî konular Hanefî mezhebine göre yorumlanmıştır.
• Müslümanların ihtiyaç duyduğu konular ele alınmıştır.
Bu Tefsîr, Zemahşerî, Râzî gibi âlimlerin eserlerine kaynaklık etmiştir.

(Prof. Dr. Halis Albayrak, Ders Notları)

Yazan: Şeref Aziz TAHA

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page