Adli Kolluğu Cumhuriyet Savcısının Denetlemesi

Arkadaşlar Adli kolluğun Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenmesi işlemi Ceza Muhakemesi Kanunu madde 164 ve devamı maddelerinde, adli kolluk ve görevi belirtilmiştir.

Soruşturmaların adil yapılması ve şüpheli hakkında uygulanan adli işlemlerin hukuka uygun yapılması açısından, adli kolluğun Cumhuriyet Savcısı tarafından denetlenmesi son derece doğal ve önemlidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu bu adil yargılama işlemini sağlamak üzere, adli kolluğun yapacağı bütün araştırma işlemleri bakımından, Cumhuriyet Savcısının yazılı emir vermesini öngörmüştür, bu husus CMK 161/2, 3′ de geçmektedir.


Soruşturma evresinde görev alan müdafilerin, adli kolluk tarafından yapılan işlemleri, yakalama anından başlayarak, her aşamada çok iyi gözlemlerler ve hukuka aykırılık var ise derhal ilgili yetkililere bildirirler. Bu durum da kolluğun işini ne kadar titiz ve sağlam yapması gerektiğini bir kez daha gösterir.

Tabi ki Türkiye’de Kolluk Kuvvetleri bu denetlemeler olmasa dahi işini düzgün ve sağlam bir şekilde yapıp adil soruşturmalar için hizmet etmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın