Kadı anlatışa göre fetva verir ne demek?

01.02.2021
Kadı anlatışa göre fetva verir ne demek?

Eskiden hakimlere kadı denirdi.

Ancak eskiden evrak, belge, senet, kamera kaydı, mesaj veya dijital tespit araçları olmadığından dolayı kadılar, davacı ve davalıyı dinleyerek, hâl ve hareketlerinden yola çıkarak karar verirlerdi.

“O yüzden davacı veya davalı herhangi biri haksız da olsa; kendini haklı göstermeyi başarana göre, kadı davayı karara bağlar” anlamında bir atasözüdür.

You cannot copy content of this page