Görsel Yok

2021 Önemli Gün ve Geceler

28 Şubat 2021 admin 0

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili 2021 yılının ilk kandili olacak. […]

KİHBİ Nedir ?

28 Şubat 2021 admin 0

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veya bilinen kısaltılmış adıyla KİHBİ, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 20 Kasım 1981 tarihinde kurulmuş olan […]

Görsel Yok

5237 Türk Ceza Kanunu

28 Şubat 2021 admin 1

8965 TÜRK CEZA KANUNU (1)                      Kanun Numarası            : 5237                      Kabul Tarihi                   : 26/9/2004                      Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611    […]

Görsel Yok

Şüpheli Yakınlarına bildirme hakkı

28 Şubat 2021 admin 0

Yakalandığını yakınlarına bildirme hakkının bildirilmesi Kolluk  tarafından  yakalanıp  da  gece  eve  gelmeyen  bir  kişi,  aile içerisinde kaygıya sebebiyet verir. Bu nedenle bir kişinin devlet  tarafından […]

Görsel Yok

Müdafiden yararlanma hakkının bildirilmesi

28 Şubat 2021 admin 0

Şüpheli  veya  sanığın  soruşturma  ve  kovuşturma  evrelerinin  her aşamasında  müdafiin  hukuki  yardımından  yararlanma  hakkı  vardır (CMK  149).  İlgiliye  bu  hak  anlayabileceği  bir  şekilde  bildirilmezse, kendini  […]

Görsel Yok

Şüpheliye Suçlamanın bildirilmesi

28 Şubat 2021 admin 0

Suçlamanın bildirilmesi Suçlamayı (isnadı) öğrenme savunma hakkının en  temel unsurlarındandır.  Bundan  ötürü  şüpheliye  soru  sormadan  önce,  kendisine yükletilen suç anlatılır (CMK 147/1-b). Bakın Burada önemli olan,  […]

Görsel Yok

Şüpheliye Susma hakkının bildirilmesi

28 Şubat 2021 admin 0

Susma hakkının bildirilmesi En tabii Anayasaya göre, şüpheli veya sanığın “kendisini suçlamama hakkı”  vardır  (AY  38/5).  Bu  hakkın  kendisine  bildirilmesi  zorunludur (CMK 147/l-e, Yakalama Yönetmeliği […]

Hak Arama Hürriyeti Hakkında

28 Şubat 2021 admin 0

Adaletin olduğu her ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinde de Hak Arama Hürriyeti vardır. Türkiye’de Anayasa’nın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36.maddesine göre: “Herkes, meşru vasıta […]

Teşhis, Yüzleştirme nedir?

28 Şubat 2021 admin 0

Seçimlik teşhis : Bu teşhiste aralarında şüphelinin de gözaltına alındığı bir çok kişi yan yana dizilir tanıktan bu kişiler arasında failin kim olduğunu seçmesi istenir. Tekil […]

İfade alma ve sorgu nedir ? İnce Nüansları

28 Şubat 2021 admin 0

Türk Hukuku  «ifade  alma»  ve  «sorgu»  arasında  önemli  bir  fark yaratmıştır:  “İfade  alma”,  suçlanan  kişinin  kolluk  kuvvetleri  ya  da savcı önünde yaptığı açıklamalardır, bu husus CMK […]