Taberî ve Câmiu’l-beyân

30.01.2021
Taberî ve Câmiu’l-beyân

Bir Müfessir, bir Tefsîr: Taberî ve Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’l-Kur’ân

Taberî, Hicrî 224 senesinde Taberistan’da doğmuş ve 310 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

İlim öğrenmek için, dönemindeki ilim merkezlerinin neredeyse hepsine seyahatler yapmış; böylece tefsir, tarih ve İslam hukuku alanında geniş bir birikime sahip olmuştur.

Kendisini öğrenmekten alıkoyacağı endişesiyle, kendisine teklif edilen hiçbir resmî görevi kabul etmemiştir.

Tefsîri’nin Özellikleri

Taberî’nin Tefsîri, “rivayet tefsiri”nin en önde gelen örneklerinden biridir ve içinde, otuz yedi bin civarında isnatlı rivayet yer almaktadır.

Taberî’nin çok yönlü bilgisi tefsirine de yansımıştır. Tefsîrinde, her ayetin anlamıyla ilgili farklı görüşleri zikretmiş, daha sonra da o konuda kendi tercihini belirtmiştir. Kur’an’da yer alan 464 (dört yüz altmış dört) kelimeyi bizzat tahlil etmiştir.

Kur’an’daki kelimelerin farklı okunuşlarıyla ilgili geniş bilgi vermiş, şiirlerden yoğun bir şekilde istifade etmiş, sık sık dil okullarının açıklamalarına değinmiştir.

Ayetlere anlam verirken Arap dilinin kurallarının ve kelimelerin “zâhir” anlamının esas alınması gerektiğini vurgulamış; ayetlerin bağlamının özel bir yeri olduğunu belirtmiştir.

Taberî’nin tefsirinde de birçok İsrailiyat malzemesi yer almaktadır.
Taberî’nin tefsirinde “Sünnilik” esastır. Özellikle Mutezile mezhebini ve onun ‘kader’ anlayışını her fırsatta eleştirmiştir.

(Prof. Dr. Mehmet Âkif Koç, Ders Notları)

Yazan: Şeref Aziz TAHA

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page