DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMAYA KARŞI DAVA AÇMA VE SAVUNMA

Memurun Savunma Hakkı

Her Kolluk Kuvvetinin bildiği üzere Devlet memurunun yazılı savunması istenmeden ceza verilemez.

Bakınız Savunması istenen kişinin savunma istem yazısında, hakkındaki tüm suçlama ve deliller bir bütün halinde belirtilmelidir. Aksi takdirde savunma hakkı sağlanamayacaktır.

Doğal olarak savunma istem yazısı ve soruşturmada bu hususların memura tanınması durumunda memurun, memuriyetten çıkarılmaya karşı idari dava açma hakkını kullanabilecektir.

Kısaca savunma istem yazısı, disiplin soruşturmasının başlangıcında değil, tüm deliller toplanıp disipline aykırı olduğu iddia olunan tüm fiil ve halleri kapsamalıdır ki adil bir işlem olsun.

Bu işlemlerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki çoğu zaman savunma istem yazısı soruşturma başlangıcında tebliğ edilmesi durumda bunun soruşturma usulüne aykırı olması sebebiyle memuriyetten ihraca karşı açılmış idari davalarda iptal kararı çıkabilmektedir ve çıkıyor.

Memurun savunma istem yazısında aşağıdaki hususlar zorunludur.

  • İsnat edilen fiil ve hâller açıkça (yer, kişi, zaman ve olay belirtilerek) yazılmalıdır.
  •  7 (yedi) günden az olmamak üzere savunma hazırlamaya yeterli bir süre verilmelidir.
  • Verilen süre içinde savunma yapılmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağına ilişkin ihtara ilişkin ibare yer almalıdır.
  • Savunma süresi evrakın tebliğ edildiği günün ertesi günü işlemeye başlar.
  • İkinci bir süre verilmez. Ancak mücbir sebep halleri varsa ek süre verilebilir. Memurun izinli veya raporlu olması savunma süresini uzatmaz.
  • Bu sebeple memur ihraç durumu ile karşılaşacak olursa haklarını iyi bilmelidir.

Yüksek Disiplin Kurulunda Savunma Hakkı

  • Kişinin meslekten çıkarma nedeni ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi ile kişiye son bir savunma hakkı verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yüksek Disiplin Kuruluna kişi her yerde olduğu gibi avukatı ile katılma hakkına sahiptir. İdari işlemleri bilen bir avukat bu hususta önemlidir.
  • Yüksek Disiplin Kurulunda şüpheli kişi doğal olarak tanık getirerek dinletebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın