Kavimler göçü ne zaman nasıl oldu?

13.01.2021
Kavimler göçü ne zaman nasıl oldu?

Kavimler göçü, M.S. 375 senesinde Orta Asya’dan başlayıp sonuçları Avrupa’nın en batısına, hatta Afrika’nın Kuzey noktalarına kadar uzanan bir kitle hareketidir.

BAŞLANGIÇ

  • Milattan sonra 3. asırda Asya Hunları’nın dağılmasıyla Orta Asya’da birçok kavim, siyasetin yarattığı bu kaostan dolayı yerlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
  • Başta Türk kökenli kavimler olmak üzere birçok Asyatik kavim, bugünkü Rusya stepleri üzerinden Avrupa’ya doğru hareket etti.
  • Bu geniş kitle hareketleri neticesinde birçok Türk boyu, bugünkü Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, İran ve Rusya’nın güney topraklarına yerleşti.
  • Onların bu coğrafyaya hareketleri sonrasında Volga ve Don nehirleri arasında yaşayan Hun halkları, daha kuzeye ve kuzey batıya göç etmeye başladı.

GERMEN HALKLARININ HAREKETİ

  • Bu hareket sonrası, birçok Germen kavim ve bilhassa bunların içerisindeki Gotlar, daha Batı’ya, yani Roma imparatorluğu topraklarına göç etmek zorunda kaldı.
  • Roma topraklarına giren bu Germen kavimler, daha sonra İspanya ve hatta Kuzey Afrika topraklarına kadar uzandılar. Romalılar, topraklarına yayılan bu haklara Barbar demiştir. Bu kavimler, bugünkü Avrupa halklarının oluşmasında oldukça etkili oldu.
  • Halkların birbirlerini yurtlarından oynatarak göç etmek zorunda bıraktığı ve tarihin değişiminde önemli rol alan bu silsile halindeki gelişmelere tarihte kavimler göçü denir.
  • Bu kitlesel hareketler birkaç asır sürmüştür

You cannot copy content of this page