Aktarıcı nedir, Aktarıcı ne demek?

11.01.2021
Aktarıcı nedir, Aktarıcı ne demek?

Çatı kiremitlerini, değiştiren, kırılanları yenileyen kimse.

Türkçe kökenli ak-tar-mak fiilinden türemiştir.

Fiil kökenli iken aldığı eklerle isme dönüşmüştür: Ak-tar-(ı)-cı

You cannot copy content of this page