Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine ne demek?

03.01.2021

kerevet, yatak anlamına gelir. Yunanca krevati’den gelir.

Türkçe’de “onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” şeklinde bir deyim de vardır.

Esasında yer yatağı anlamına gelen kerevet, Anadolu’da daha çok yüksekte bulunan yatağı, daha doğrusu yatakların konduğu yüklüğü ifade eder.

Bu sözde de birbirine kavuşan kişilerin mutluluğunu, onları rahatsız etmeden yukarıdan, yani kerevet üzerinden izleme arzusu anlatılmaktadır.

You cannot copy content of this page